תקצירים

ניתן להציג עבודת מחקר ע"ג פוסטר. תקציר הפוסטר יתפרסם בספר התקצירים.
מועד אחרון להגשת תקצירי ההצעות לפוסטרים הינו 15.01.20.

[bs_button size="lg" type="danger" value="טופס הגשת תקצירים" href="https://neurology-2020.isas.co.il/abstract-submission-form/"]